Hakkımızda


1998 Nisan ayında Osmanlı Arşivi çalışanları tarafından Tüm Arşivciler Derneği adıyla kurulan derneğimiz; kurulduğu günden itibaren Türkiye'de arşivcilik mesleğinin tanıtımı, meslek mensuplarının sosyal saygınlığının artırılması ve kurumların arşiv hizmetlerine rehberlik çalışmaları yanısıra Osmanlı Türkçesi eğitim seminerleri düzenlemek suretiyle arşiv malzemesinin okunup değerlendirilebilme becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan;  alanında tek sivil toplum kuruluşu olma özelliğini taşımaktadır.
01.03.2006 tarihinde derneğin isminin "Türk Arşivciler Derneği" olarak değiştirilmesine çıkan izin ve olağanüstü genel kurul kararı ile derneğimizin ismi Türk Arşivciler Derneği olarak değiştirilmiştir.