Misyon & Vizyon


MİSYONUMUZ

Arşivcilik alanlarında bilimsel-mesleki çalışmalar ve yayımlar yaparak bunları toplumun tüm kesimlerine duyurmak,

Çok disiplinli hale gelen arşivcilik hizmetlerinin önemini topluma benimsetmek,

Meslek ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederek meslek elemanlarını ve toplumu gelişmelerden haberdar etmek, bilgilendirmek,

Meslektaşlar arasında dayanışma ve uyumu sağlamak,

Mesleki ahlak ilkelerinin uygulanmasını sağlamak,

Arşivcilik ve ilgili alanlarda milli ve milletlerarası kuruluşlarla iş birliği içine girerek çalışmalarımızı dünya geneline yaymak,

Arşiv dokümanının muhafazası, tasnifi, araştırmaya arzı ve standart dosya planları konusunda kamu kurum ve özel kuruluşlara rehberlik etmek,

Yurt içinde ve yurt dışında gerek kamu ve kuruluşlarında, gerekse özel arşivlerde yapılacak olan araştırma ve faaliyetlere danışmanlık, rehberlik, gözetim, denetim ve organizasyon hizmeti vermek ve işbirliği yapmak.

VİZYONUMUZ

Arşivcilik, belge ve bilgi hizmetleri alanlarında; arşivcilik mesleğinin prensipleri ve teknikleri çerçevesinde katılıma, paylaşıma ve ekip çalışmasına dayalı bir anlayışla arşivcilik dünyasına öncülük etmek.