İKTİBAS MAKALE 3


http://tarihvemedeniyet.org/2009/08/bulgaristana-satilan-osmanli-arsivi.html