Arşivcilik Kursları


Derneğimiz tarafından 3773 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Özel Kurum ve Kuruluşlara yönelik olarak aşağıda belirtilen konularda eğitim ve rehberlik faaliyetlerimiz başlamıştır. 
Konusunda deneyimli eğitimci kadromuz tarafından verilecek eğitim ve rehberlik hizmeti derneğimiz merkezinde veya kurum ve kuruluşların talepleri halinde kendi belirleyecekleri yerde olabilecektir.

EĞİTİM KONULARI:
-Temel Arşivcilik Bilgileri
-Mevzuat (3473 Sayılı “Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun” 19816 Sayılı “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”,“Haberleşme Kodu Uygulaması ile ilgili Başbakanlık Genelgesi”, “2005/7 sayılı Standart Dosya Planı Konulu Başbakanlık Genelgesi”
-Dosya Planı Hazırlama Usulleri
-Mükellef Kurumlarda Standart Dosya Planı Uygulaması
-Dosyalama Yöntemleri
-EBYS (Elektronik Belge Yönetimi Sistemleri)
-Arşiv Mekanları Standartları
-Birim Arşivi İşlemleri
-Kurum Arşivi İşlemleri
-Ayıklama ve İmha 
-Devir İşlemleri

NOT:Eğitim süresi , zamanı ve ücret gelen taleplere göre belirlenecektir.