Osmanlıca Kursları


Osmanlıca Kurslarımız, Başlangıç ve İleri olmak üzere iki ayrı kur olarak devam etmektedir.
Derslerimiz, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Uzmanları tarafından verimlikte ve Osmanlı Arşivi menşeli malzeme ile takviye edilmektedir.
Yeni nesillerin ecdadının eserlerini okuma ve anlamada zorlandığı bütün çevrelerce bilinmektedir. Türk Arşivciler Derneği bu alandaki eksikliğin giderilmesine öncülük yapmış, Osmanlıca öğretimine hız vererek kamuoyunun takdirini kazanmıştır.
Derneğimiz merkezinde ilgili çevrelere verilen “Osmanlıca Kursları”na çok sayıda talep gelmekte olup, kısıtlı imkânlarımızla bu talepleri karşılamaya büyük titizlik göstermekteyiz. Derneğimizin kurslarına iştirak ederek; Osmanlı Türkçesi'ne Giriş, Rik'a, Dîvânî ve Siyâkat yazı türlerini öğrenen ve sertifika alanların sayısı 400 kişinin üzerindedir.
 
Bilgi ve Kurs Talep Formu için aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz. 
 
Elektronik Posta: turkarsivcilerdernegi@gmail.com
 
Tel :05056360178